Kwaliteit

Alleen de besten
gaan door

Niet elk karkas constuctie is geschikt voor de vervaardiging van onze RECOM bedrijfswagenbanden. Zo moet ons team als eerste bepalen welke van de talrijke merkbandenfabrikanten en -types voldoet aan onze hoge eisen aan een perfect karkas:

  • Door een optische inspectie worden alle segmenten van een karkas zeer nauwkeurig onderzocht, van de hiel via de zijwanden en loopvlak tot en met de innerliner.

Voldoet een karkastype aan de selectie-eisen, dan betekent dat nog lang niet dat het een tweede leven krijgt als RECOM bedrijfswagenband. Want vervolgens draait het om de interne waarden:

  • Hiervoor wordt het zeer moderne shearografieproces gebruikt. Tijdens dat proces wordt het karkas in een gesloten testruimte onder verschillende drukomstandigheden met een laser gescand. Op die manier worden de kleinste onregelmatigheden in de structuur van de rubberlagen en gordellagen zichtbaar.
  • Aansluitend vindt de test plaats met de zogeheten doorslagdetector. Tijdens dit hoogspanningsproces kunnen de kleinste lekken en hun exacte positie worden vastgesteld.
  • De volgende stap is de druktestmachine. Hier wordt het karkas op een standaardvelg gemonteerd en belast met 1,25 maal de standaardbandenspanning.

Alleen karkassen die alle tests hebben doorstaan, mogen worden gebruikt voor de productie van RECOM bedrijfswagenbanden.

Overigens: na de productie worden de geproduceerde RECOM bedrijfswagenbanden opnieuw tot op het bot getest. En pas dan – wanneer ze ook voor deze test met vlag en wimpel zijn geslaagd – komen ze op de markt. Veilig is veilig.