Prohlášení o ochraně osobních údajů

  • Domů
  • Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a zpracováváme je výhradně na základě zákonných ustanovení (ONOOÚ/Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, TKG/Telekomunikační zákon 2003).
Používání naší webové stránky je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Jestliže jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailové adresy), uskutečňuje se to v rámci možností vždy na základě dobrovolnosti. Tyto údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím osobám. Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (například při mailové komunikaci) může vykazovat bezpečnostní mezery. Totální ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů Vám přinášíme informace o nejdůležitějších aspektech zpracování osobních údajů v rámci naší webové stránky.

Kontaktní formulář

Jestliže nám prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce nebo e-mailem zasíláte poptávky, budou Vaše údaje z formuláře s poptávkou u nás uloženy, a to včetně tam uvedených kontaktních údajů za účelem zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáme bez Vašeho souhlasu dále.

Cookies

Naše webová stránka obsahuje tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se za pomoci prohlížeče ukládají ve Vašem koncovém zařízení. Nezpůsobují žádné škody a neobsahují žádné viry.

Úkolem cookies je vytvoření uživatelsky přátelštější, efektivnější a bezpečnější nabídky naší společnosti. Většina námi používaných cookies jsou tzv. „relační cookies“. Po skončení návštěvy stránky jsou automaticky vymazány. Jiné cookies zůstávají uložené na Vašem koncovém zařízení tak dlouho, dokud je nesmažete. Tyto cookies nám při další návštěvě umožňují znovu rozpoznat Váš prohlížeč.

Pokud si to nepřejete, můžete si svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli o používání cookies informováni a povolovali je pouze v jednotlivém případě. V případě deaktivace cookies může být funkčnost naší webové stránky omezena.

Používání Google Analytics

Naše domovská stránka využívá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google. Google Analytics používá tzv. cookies (malé textové soubory), které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu, jak webovou stránku používáte. Informace o používání této domovské stránky (včetně IP adresy), vytvářené v cookie, jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. Google použije tyto informace k tomu, aby vyhodnocoval Vaše využívání webové stránky, sestavoval pro provozovatele domovské stránky reporty o aktivitách na webu a poskytoval provozovateli webové stránky další služby, které jsou spojené s používáním webové stránky a internetu. Případě bude Google tyto informace předávat třetím osobám, pokud je to ze zákona předepsáno nebo pokud třetí osoby tyto údaje z pověření společnosti Google zpracovávají. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými údaji Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho software prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě se může stát, že nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Použitím naší domovské stránky projevujete souhlas se zpracováním údajů, které o Vás shromažďuje Google, způsobem výše popsaným a k účelu výše uvedenému.

 

Server log files

Poskytovatel stránek shromažďuje a ukládá automaticky informace v souborech typu „server log files“, které nám Váš prohlížeč automaticky zasílá. Toto jsou:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Používaný provozní systém
  • Referrer URL
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Přesný čas kontaktu serveru

Tyto údaje nelze přiřadit k určité osobě. Slučování těchto údajů s jinými zdroji údajů se neprovádí. Vyhrazujeme si právo na dodatečnou kontrolu těchto údajů, pokud bychom se dozvěděli konkrétní informace o možném protiprávním použití.

Newsletter

Máte možnost objednat si na naší internetové stránce náš newsletter. K tomu potřebujeme Vaši e-mailovovu adresu, jakož i informace, které nám umožní ověřit, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a s doručováním newsletteru souhlasíte. Jakmile se k odběru newsletteru přihlásíte, zašleme Vám potvrzovací e-mail s odkazem pro potvrzení přihlášky k odběru. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím osobám. Další údaje neshromažďujeme. Udělený souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejich využívání k zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat. Odběr newsletteru můžete odhlásit na naší webové stránce. Poté neprodleně smažeme všechny údaje, které souvisí se zasíláním newsletteru.

Vaše práva

Zásadně máte právo na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, odvolání a námitku. Jestliže se domníváte, že zpracování Vašich údajů porušuje právo na ochranu osobních údajů nebo Vaše nároky vyplývající z práva na ochranu osobních údajů, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. V Rakousku je to Úřad na ochranu dat.

25. Květen 2018

Naše kontaktní údaje:

Stefan Potensky - datenschutz(at)kraiburg.co.at