Tiráž

TIRÁŽ

Adresa:
KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG
Webersdorf 11
A-5132 Geretsberg/Oberösterreich
Telefon: +43 / 7748 / 7241 - 0
Telefax: +43 / 7748 / 7241 - 11

E-mail: recom(at)kraiburg.co.at
Internet: www.recom-tyres.com
Jednatel oprávněný k zastupování: Stefan Mayrhofer

Obchodní rejstřík u soudu: Landesgericht Ried im Innkreis
Č. obchodního rejstříku: FN 18036z
Č. DVR: 07 17 07 0

Daňové identifikační číslo podle § 27 a zákona o dani z obratu: ATU 21583506

Neomezeně ručící společník: Gummiwerk
Geretsberg Gesellschaft m.b.H.
Webersdorf 11
A-5132 Geretsberg/Oberösterreich
FN 67225 k
Příslušný soud: Landesgericht Ried im Innkreis

Za obsah odpovídá podle § 6 MDStV: KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG

Screen-Design/
Vedoucí projektu:    
Graswald . Heiligtag GmbH & Co. KG
info@graswald-heiligtag.de
www.graswald-heiligtag.de

Programování:
NETPROFIT
kontakt@netprofit.de
www.netprofit.de

 

Prohlášení

1. Obsah nabídky online
Autor nepřebírá žádné záruky za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na poskytování záručního plnění vůči autorovi, které se vztahují na materiální škody nebo škody nehmotného charakteru, které vzniknou použitím nebo nevyužitím nabízených informací nebo použitím chybných a neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany autora nedošlo k prokazatelně úmyslnému zavinění nebo zavinění z hrubé nedbalosti.
Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo k provedení změn částí stránek nebo celé nabídky bez předchozího upozornění, jejich doplnění, vymazání nebo k jejich dočasnému nebo úplnému zrušení.

2. Odkazy a linky
U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky („linky“), které nespadají do odpovědnosti autora, dojde ke vzniku odpovědnosti pouze v případě, že je autor obeznámen s obsahem a je v jeho technických silách a lze po něm požadovat zabránění jejich použití v případě protiprávního obsahu.

Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době umístění odkazu nebyly na odkazované stránce rozpoznatelné žádné ilegální obsahy. Na aktuální nebo budoucí uspořádání, obsah nebo autorství odkazovaných/propojených stránek nemá autor žádný vliv. Z tohoto důvodu se výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech odkazovaných/propojených stránkách, které byly změněny po vložení odkazu. Toto ustanovení se vztahuje na všechny linky a odkazy vložené v rámci vlastní internetové nabídky a na zápisy cizích osob – návštěvníků návštěvních knih zřízených autorem, diskusních fór a seznamů mailingů. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a především za škody, které vzniknou využitím nebo nevyužitím takovýchto informací ručí sám poskytovatel stránky, na kterou vedl odkaz, nikoliv ten, který prostřednictvím linků na dané informace pouze odkazoval.

3. Autorská práva a práva značky
Autor se snaží respektovat ve všech publikacích autorská práva k použitý grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům. Autor usiluje o maximální využití vlastní grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů nebo o použité takové grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, které nejsou zpoplatněny licenčními poplatky.
Všechny ochranné známky a symboly jmenované v rámci internetové nabídky podléhají neomezeně ustanovením příslušného práva a vlastnického práva příslušného vlastníka. Pouze na základně pouhého jmenování nelze učinit závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob!
Autorské právo na zveřejněné, autorem samotným vytvořené objekty, zůstává výlučně u autora stránek. Kopírování nebo použití takových grafik, zvukových dokumentů, videozáznamů a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného povolení autora dovoleno.
 

4. Právní účinnost vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je nezbytné považovat za součást internetové nabídky, ze které byl na tuto stránku uveden odkaz. V případě, že jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo ne zcela odpovídají platným právním předpisům, zůstávají ostatní části dokumentu ve svém obsahu a platnosti tímto faktem nedotčeny.